Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Inför nationella proven i historia

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Här kommer instuderingsuppgifter inför nationella proven i historia.

Instuderingsuppgifter inför nationella prov historia

 

Inför nationella provet finns det mycket som ni behöver träna på och som kan komma på provet.

 

Förutom att läsa böckerna så behöver ni träna på källkritik. Här kommer några länkar ni kan använda er av:

https://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik

http://mikaelsskola.se/historia/kallkritik-ar-7/

 

Vi ska arbeta med mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget. I levande historia 9 s.335-389. Detta kommer vi att göra på lektioner, så lägg först och främst tid på nedanstående sidor och uppgifter när ni pluggar hemma.

 

Levande historia 7

Grekerna & demokrati

S. 76-78 (går bra att läsa hela kapitlet s.66-93)

Från jägare och samlare till stadsbor

S.4-38. Här är det förändringen mellan att leva som ett vandrande folk till att bli stadsbor som är det viktiga att fokusera på.

 

 

 

 

 

Levande historia 8

Revolutioner, den amerikanska, franska och industriella.

S.194-204, 206-220 & 222-238.

Här står fokus i förändring och vad dessa revolutioner fört med sig. Hur såg det ut innan och efter? Tänk på villkor för vanliga människor och för länderna (individnivå och statlig nivå).

 

Levande historia 9

Vi har redan gjort en uppsats om första världskriget, men repetition skadar inte. S.304-316

 

Utifrån detta så täcker vi det mesta som är troligt att komma med, men det går aldrig att veta vad som kommer på provet. Fokusera till att börja med källkritiken. Källkritik kommer alltid som en eller flera frågor på ett nationellt prov och dessa länkar kommer att hjälpa er hur ni ska tänka.

 

Frågor:

Levande historia 7

1.        Hur levde människan innan vi blev bofasta?

2.        Hur kom det sig att människan blev bofast?

3.        Var har människan sitt ursprung från?

4.        Beskriv vad som utskiljer människan från andra djur.

5.        Vilken var fördelen att vi blev bönder?

6.        Förklara hur de första städerna blev till.

7.        Vilka uppfinningar/innovationer kom till när städer bildades?

8.        Var bildades den förstademokratin?

9.        Demokrati betyder folkstyre, fick alla vara med och bestämma i Grekland?

10. Förklara hur den grekiska demokratin fungerade.

 

Levande historia 8

1.        Beskriv begreppet feodalism (s.156)

2.        Förklara hur landet USA bildades.

3.        Förklara maktfördelningen i USA.

4.        När skedde den franska revolutionen?

5.        Beskriv orsaken till revolutionen.

6.        Förklara revolutionens slut.

7.        Funkade revolutionen för att de skulle få demokrati i Frankrike?

8.        Berätta vad industriella revolutionen var för något.

9.        Vad var speciellt med den industriella revolutionen?

10. Berätta om någon speciell uppfinning som kom till under den industriella revolutionen.

11. Berätta vad som hände med maskiner och människor under industriella revolutionen.

12. Tror du att det förenklade eller försvårade för människor med den industriella revolutionen?

13. Fackföreningar bildas och arbetares villkor börjar förbättras, berätta om detta!

 

 

 

 

Levande historia 9

1.        Förklara hur Hitler kunde få makten i Tyskland.

2.        Mellan vilka länder och pakten var andra världskriget?

3.        Mellan vilka år ägde andra världskriget rum?

4.        Berätta om Sveriges roll i andra världskrig.

5.        Berätta kort om två ledare under andra världskriget.

6.        Förklara hur kriget blev ett världskrig.

7.        Berätta om krigets slut.

8.        Vad var invasionen i Normandie?

9.        Förintelsen var något som pågick under andra världskriget. Vad var förintelsen?

10. Vilka påverkades?

11. Vad visste omvärlden om förintelsen?

12. Vad hände efter kriget?

13. Förklara NATO och Warszawapakten. (s.378)

 

Andra bra saker att träna på är kalla kriget, det går också bra att göra frågorna till sidorna i boken.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback