Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Minoritetsspråk och nordiska språk vt-2018

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Hur viktigt är det för identiteten att prata sitt eget språk? Varför är just finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch minoritetsspråk i Sverige? Hur lika är egentligen norska, danska, isländska och svenska? Hur kommer det sig att de är lika varandra? Är finska verkligen ett nordiskt språk?

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska få lära känna Sveriges fem minoriteter och deras språk genom presentationer, dokumentärfilmer, artiklar. Du ska också få titta på filmen "Elina, som om jag inte fanns", diskutera den och sedan skriva en filmrecension om den.

Du ska också få lära dig mer om de nordiska språken - våra grannspråk. Du ska få lyssna, läsa, tala dem och skriva om dem. Du kommer också att få en bild av svenskans språkhistoria. Mer instruktioner kommer på classroom. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- dina kunskaper om minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

- dina kunskaper om svenska språkets historia.

- hur väl du kan resonera om och jämföra svenska språket med närliggande språk.

- hur väl du kan skriva en filmrecension med för genren typiska drag.

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi börjar med de språkliga minoriteterna och fortsätter sedan med de nordiska språken och en del svensk språkhistoria. Ett mindre skriftligt förhör på detta 8 maj.

Vi ser en spelfilm, "Elina, som om jag inte fanns" och diskuterar filmen i smågrupper. Vi går igenom genren recension, övar på värdeord och att skriva utvecklande resonemang. Examination blir din filmrecension som du delar med mig och den kamrat som ska ge dig respons, deadline 22 maj. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Minoritetsspråk och nordiska språk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback