Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

5

Arbete och pengar

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Vi ska i det här arbetsområdet ta reda på hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop. Vad pengarna ska räcka till när det gäller dina pengar, familjens pengar och samhällets pengar.

Förmågor att utveckla

Syftet med temat är att du ska få lära dig mer om hur människorna och samhället påverkar varandra. Du ska få lära dig mer om ekonomiska samhällsstrukturer och om olika sorters arbeten. 

Målen med arbetet är att du:

 • lär dig om våra nya sedlar och om dina egna pengar  
 • lär dig om familjens pengar och vad de ska räcka till
 • lär dig om olika yrken nu och i framtiden
 • får kunskaper om regler och lagar om arbete
 • lär dig vad skatt är och vad skattepengarna används till
 • vågar, kan och vill uttrycka din åsikt i många olika sammanhang, både i tal och i skrift.

Såhär ska vi arbeta

I undervisningen kommer du att få:

* Läsa om arbete och pengar i Samhällskunskapsboken.

* Titta på och reflektera över olika filmer om pengar, arbete och ekonomi.

* Utföra arbetsuppgifter kring exempelvis olika yrken och om skatter.

* Intervjua en person om dennes yrkesval och arbetskarriär.

* Beskriva ditt eget drömjobb

* Träna dig mycket på att samtala, diskutera, uttrycka egna åsikter och att framföra och bemöta argument.

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:

* Ditt deltagande på lektionerna. Det är viktigt att du deltar aktivt genom att utföra de olika arbetsuppgifter du får, både individuella och i grupp. Du deltar genom att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa, men också genom att lyssna och ta del av dina kamraters tankar och åsikter.

* Dina kunskaper om hur familjers ekonomi kan se ut och vad en familjs pengar behöver räcka till.

* Dina kunskaper om vad bidrag, lån, ränta och försäkringar är för något och när de kan vara bra att ha. 

* Dina kunskaper om det ekonomiska kretsloppet.

* Dina kunskaper om olika sorters arbeten, om varor och om tjänster. Vad arbetar vi med? Vad är en vara? 

* Dina kunskaper om lagar och regler om arbete och om fackföreningar.

* Dina kunskaper om skatter. Varför finns de? Vad används skattepengarna till? Vad är den offentliga sektorn?

Begrepp

Begrepp som du ska känna till/kunna använda efter avslutat tema:

 1. varor
 2. tjänster
 3. konsumtion
 4. fackförening
 5. ombudsman
 6. strejk
 7. iockout
 8. kollektivavtal
 9. arbetslöshet
 10. elektroniska pengar
 11. mynt
 12. sedlar
 13. lön
 14. staten
 15. landsting
 16. kommuner
 17. regioner
 18. offentliga sektorn
 19. moms
 20. ränta
 21. utbud
 22. efterfrågan
 23. inflation
 24. budget
 25. bank
 26. lån

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Intervjua en person

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback