Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på Matematik 5A kap 2

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 mars 2018

Längd, area och symmetri Kapitlet börjar med att eleverna får träna på längd i decimalform. De olika längdenheterna tränas och eleverna får själva mäta längd. Nästa avsnitt handlar om olika trianglar och dess egenskaper. Eleverna får träna sig på att hitta bas och höjd och att räkna ut triangelns area. I sista avsnittet behandlas sammansatta figurers area samt symmetri. När eleverna ska räkna ut en sammansatt area får de träna på att dela upp figuren i de geometriska objekt som de känner igen sedan tidigare. I detta avsnitt tränas även eleverna på att känna igen föremål som är symmetriska eller asymmetriska och veta vad en symmetrilinje är.

Vad kommer vi att arbeta med?

Längd, area och symmetri

Centrala innehållet:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd. Mätningar med användning av nutida metoder.
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • att omvandla längdenheter
 • olika slags trianglar
 • att beräkna triangelns area
 • att beräkna en sammansatt figurs area
 • symmetri

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.
 • Vi kommer arbeta åldersblandat med åk 5-6.

Begrepp:

Symmetri, asymmetri, symmetrilinje, höjd, bas, längd, area, liksidig triangel, rätvinklig triangel, likbent triangel och triangelns area, 

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback