Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

koordinater och proportionalitet

Hulanskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 25 mars 2018

Vi ska lära oss om negativa tal, att avläsa kartor med hjälp av koordinater och att avläsa grafer och proportionella samband.

 

 

 Så här kommer ni att arbeta:

 

Ni kommer att arbeta och diskutera tillsammans i era arbetsgrupper och även diskutera tankar och metoder i helklass.

Du kommer att arbeta självständigt med uppgifter från matematikboken, praktiska övningar och diagnoser.

 

Det här kommer jag att bedöma:

·        Din förmåga att använda negativa tal i uträkningar.

·        Din förmåga att avläsa koordinater i ett koordinatsystem.

·        Din förmåga att skriva ut egna och givna koordinater.

·        Din förmåga att avläsa grafer och proportionella samband.

·        Din förmåga att använda de matematiska begrepp som ingår i området.

 


Läroplanskopplingar

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback