Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utflykt

Förskolan Freden, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Utflyktsaktiviteter

Var är vi?

Barnen har olika erfarenheter och upplevelser av att upptäcka och utforska miljön.

Vart ska vi?

Barnen ska ges möjlighet att upptäcka miljön i stort såväl som närmiljön.

Syfte

Syftet med utflyktsaktiviteterna är att barnen ska ges möjlighet att upptäcka och utforska miljön.

Hur gör vi?

Vi promenerar i närområdet där vi uppmärksammar det som vi ser och är aktuellt de olika årstiderna. Vi samtalar på samlingar där vi berättar om de vi sett på promenaderna och visar barnen de bilder som tagits vid utflykten. Barnen får själv berätta om vad de upplevt vid utflykten. Vi lyssnar in vad barnen pratar om och tar till oss av det i planeringen och spinner vidare på det.

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback