Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Historiska utvecklingslinjer

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Tror du att vår historia har påverkat hur vi ser på olika saker och lever idag? Du ska i denna uppgift resonera kring hur man levt och hur politiken sett ut genom tiderna, samt hur detta påverkat hur vi lever och hur vår politik fungerar idag.

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att analysera hur levnadsvillkor och politik sett ut genom tiderna, samt hur detta påverkat hur vi lever idag.

Hur ska vi lära oss detta?

Läsa faktatexter och koppla dessa till fördjupningsuppgiften.

Konkretisering av mål:

Du skall efter avslutat arbetsområde kunna berätta om viktiga händelser och perioder när det gäller människors levnadsvillkor eller Sveriges politik genom tiderna. Du skall kunna resonera kring vad i historien som påverkat hur framtiden förändrades/utvecklades. Som avslutning skall du reflektera över vilka spår vi kan se i dagens samhälle.

Arbetssätt:
Göra en egen tidslinje.
Skriva en kort faktatext till tidslinjen 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att göra en tidslinje och en faktatext om vald utvecklingslinje (politik eller levnadsvillkor).


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback