Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Vasatiden åk 5 vt-18

Kullaviksskolan 4-6, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Visa lärande:

Genom att:

- muntligt diskuterar ämnet.

- skriftligt göra sammanfattningar.

- delta vid gemensamma genomgångar.

- skriftligt svara på frågor om Vasatiden.

Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva orsaker till att Gustav Vasa blev kung och återge, i stora drag, vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan.

- berätta om hur kvinnor, män och barn levde under Vasatiden och kunna hitta likheter och skillnader.

- berätta om orsaker till och följder av viktiga händelser under Vasatiden tex. Stockholms blodbad, Dackefejden och reformationen.

- använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

- använda olika källor och granska dessa genom att " kolla källan ".

Områdesbeskrivning:

- Vi tittar på och samtalar om filmer.
- Läser texter och skriver sammanfattningar.
- Söker fakta på internet och i faktaböcker.
- Samtalar och diskuterar om det vi läst.

- Granskar källor. 

                      

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen
Historia kunskapskrav 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback