Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Författarporträtt och diktanalys

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vi ska under en period arbeta med svenska diktare. Du väljer själv en svensk diktare du är intresserad av och gör ett författarporträtt, både muntligt och skriftligt. Du ska även välja en dikt av författaren och göra en diktanalys på den.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Det som bedöms är den muntliga och skriftliga presentationen samt inlämningen av källor och källkritik och din egen anlays av en av författarens dikter.

Bedömning; se matris.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer få ett kompendium med information om typiska drag för olika slags dikter. Där kan du även läsa exempel på dikter av olika författare. Vi går igenom detta kompendium under en lektion.

Du kommer sedan få välja en svensk diktare du ska redovisa om. Du kommer få information om vilken slags information som bör vara med i ditt författarporträtt och vi kommer ha genomgång på hur man gör en diktanalys.

Du ska göra en muntlig och skriftlig presentation om en författare, läsa en dikt som denne skrivit, berätta om epoken personen levde i, samt redogöra för hur hans/hennes verk är typiska för den tidsepok som han/hon verkade i. 

I ditt skriftliga författarporträtt ska du ha med källhänvisning.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Muntligt och skriftligt författarporträtt, källhänvisning samt diktanalys
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback