Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Fysik - Värme och tryck åk 7

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under detta tema kommer du lära dig mer om vad värme och tryck är och få svar på flera vardagsfunderingar: Hur kan ett tungt föremål flyta? Varför ska man lägga sig ner om isen börjar knaka? Hur kommer vattnet ut i våra vattenkranar? Hur använder vi luft för att inte frysa? Varför blir silverskeden så varm i kaffekoppen?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • använda kunskap i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av det centrala innehållet (vad du bör kunna):

 • Veta vad som menas med massa, tyngd och densitet och kunna i vilka enheter dessa storheter mäts i

Lufttryck:

 • Hur lufttrycket ändras beroende på höjd

 • Hur lufttrycket kan få ett plan att lyfta

 • Vad som menas med undertryck, övertryck och komprimering av gaser

 • Kunna berätta om de Magdeburgska kloten

Tryck i vätskor:

 • Skillnader i tryck beroende på djup
 • Känna till vad som menas med kommunicerande kärl och ge exempel på tillämpningar
 • Veta vad som menas med lyftkraft/Arkimedes princip och kunna göra enkla beräkningar där lyftkraften beräknas
 • Kunna ge exempel på föremål som flyter/sjunker och förklara varför 

Tryck på fasta föremål:

 • Kunna olika enheter för tryck och räkna ut det
 • Kunna ge exempel på när det är bra att öka/minska trycket och vad man kan göra för att åstadkomma detta

Värme:

 • Kunna ge exempel på när man måste/kan ta hänsyn till att olika ämnen utvidgas när det värms
 • Kunna ge exempel på hur värme kan överföras (strålning, ledning och strömning) och kunna ge exempel när detta sker
 • Kunna ge exempel på bra/dåliga värmeledare
 • Kunna ge exempel på hur man kan undvika värmeförluster
 • Veta vad som menas med ”absoluta nollpunkten”

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback