Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kol och kolföreningar

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta som vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och din kropp innehåller också kol. Kol är ett grundämne som är nödvändigt för allt liv på jorden. Kol som grundämne finns i många former, t ex som grafit i ditt pennstift eller i diamanter som används som smycken och som slipmedel i borrar. Det finns fler kemiska föreningar med kol än utan. Exempel på grupper av kolföreningar är kolväten (som utvinns ur olja) och alkoholer. Ett stort antal ämnen har kemister jobbat fram - många mycket farliga. .

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Organisk kemi- kolets kemi

 •  förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi
 •  redogöra för några ämnen som består av bara kolatomer och någon egenskap hos dessa
 •  veta varför det finns så många olika kolföreningar
 •  känna till något farligt s k klorerat kolväte

Kolväten 

 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till, kunna skriva summaformel och strukturformel
 • redogöra för hur man behandlar råolja och framställer de olika kolvätena

Fossila bränslen

 • veta vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • ge exempel på produkter som kan framställas ur olja
 • förklara hur en fraktionerad destillation går till
 • förklara vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen
 • förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska och vad man kan göra för att minska den

Alkoholer

 • redogöra för några av alkoholers egenskaper
 • känna igen en alkoholmolekyl
 • kunna skiva den kemiska formeln/strukturformeln för några vanliga alkoholer samt deras strukturformel
 • några av alkoholernas användningsområden

 

Viktiga begrepp:

Organisk kemi, grafit, diamant, grafen

Kolväte och metanserien (alkaner)

Strukturformel, molekylformel (kemisk beteckning/summaformel)

Fossilt bränsle och biobränsle

Fraktionerad destillation

Alkohol och hydroxylgrupp

 

Bedömning:

 • Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar
 • Vi kommer att ha ett avslutande skriftligt förhör

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback