Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fysik åk 7

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 april 2018

Fysiken beskriver naturen på den mest grundläggande nivån och varför den fungerar som den gör. Vi kommer att lära oss om olika krafter som påverkar oss, om rymden och ljud, med mera!

I detta område kommer vi att undersöka olika krafter och fenomen som påverkar oss och hur vi kan använda denna kunskap i vardagen. Vi kommer även att lära oss om våra närmsta planeter och om hur ljud fungerar.

Det vi kommer fokusera på är:

 • Kraft
 • Rörelse
 • Kraftmoment
 • Tryck
 • Rymden - planeter och stjärnor
 • Väder
 • Partikelrörelse
 • Ljud

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att genom genomgångar och övningsuppgifter öva på fysikaliska begrepp och fenomen hur man kan räkna på dessa

Vi kommer att göra ett individuellt arbete om en planet eller stjärna som sen redovisas inför klassen

Vi kommer att mäta och systematiskt undersöka 

Visa vad du lärt dig

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att:

 • Göra lektionsuppgifter och vara aktiv i diskussioner under lektioner
 • Göra läxförhör
 • Göra en google presentation om rymden och redovisa denna inför några i klassen
 • Göra en systematisk undersökning av ljud

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter