Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Huggning i trä, 6-Röselid, Vt 2018

Röselidsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 27 mars 2018

I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från idé till färdig produkt och du få träna din kreativitet.

Syfte

Huggning är en arbetsmetod för att skapa former i trä genom huggmejslar, bildhuggarjärn och slagskölpar. Inom detta kunskapsområde burkar man arbeta med bildhuggeri, snideri och skål- och slevtillverkning. 

Målet med projektet är bekanta sig med arbetsmaterialet (materialets egenskaper), lämpliga verktyg som tillhör detta arbetsområde, arbetsställningar och öva handen i det praktiska arbetet.

Förutsättningarna för att man ska lyckas är också att man i kombination med gott snickarkunnande har tålamod och en skapande läggning. Dessa två förmågor: uthållighet i arbete samt kreativitet ska också tränas under detta projekt. 

 

DOKUMENTATION
Varje föremål ska uppvisas och presenteras för läraren samt fotograferas för dokumentation. CLASSROOM är forum för dokumentation!

 

UNDERVISNING/METODER

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar. Du kommer att arbeta praktiskt. Du ska skriva i Classroom om dina arbetsprocesser, tankar kring dina alsters uttryck och värdera ditt arbete.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt Skolverkets matris.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback