Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 1

Frötemat

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 mars 2018

Det är ett Frö tema block på tre lektioner för F-1

Frötemat för förskoleklasserna 2018

 Lektion 1 Inledning

Vad är ett frö? Det är växternas barn och varje frö kan bli en växte. Varje grässtrå, blomma, buske eller träd har startat med att vara ett litet frö. Ett frö kan se ut på många olika vis och ha många namn. (Du visar nu på duken alla sorters fröer du har med) Titta nu på fröna jag har på duken de har olika storlekar, färger och formar. Några av fröerna har suttit i kottar andra inne i frukter och varit kärna några har vuxit på åkrarna och kallas säd. Andra frön som vi och djuren äter är böner, ärtor, bär, nötter eller linser.

Vi människor är framförallt fröätare, de vi äter mest av är frön. Det som människor på jorden äter mest av är pasta, ris, gröt och bröd vilket allt från början var sädesfrön. Dessutom äter eller dricker vi linser, böner, ärter, kokos, choklad, kaffe och alla sorters bär och nötter är eller innehåller frön.

Vad tror ni att ett frö behöver för att gro och växa sig stor till växt som sen kan få egna frukter med frön i. Barnen kommer med olika idéer på vad ett frö behöver. (läraren tar fram experiment krukorna i en kruka får fröet inget vatten, i en annan får fröet inget solljus, i den tredje krukan ingen jord och i den fjärde krukan får fröet allt det behöver)

Nu kommer ni att få plantera var sitt frö. Ni kommer få välja om ni vill plantera ett tomatfrö eller ett paprika frö. (läraren visar nu var fröna sitter i tomaten och i paprikan) De elever som väntar på att  få plantera ritar frökataloger med hjälp av fröernapåsarna på duken.

 Lekar A: Ni ställer er i en ring. Alla eleverna går in i ringen de vuxna står kvar. Nu ska eleverna vara frön som vill sprida sig och de gör det med vinden. De vuxna blåser in i ringen de värst de kan eleverna rör sig inuti ringen. När de vuxna slutar att blåsa måste barnen frysa precis där de är.

 Lek B: I den här varianten av leken sprider sig fröna med hjälp av djur eleverna är fortfarande frön som nu står helt stilla i ringen. De vuxna är nu djur som genom att försiktigt röra vid eleverna får dem att klibba fast i sin päls. Efter ett tag får de vuxna en hel rad barn eter sig.

 

 Lektion 2

Dela in eleverna i två grupper Den ena gruppen Sorterar fröerna som finns i påsarna: De får varsitt frö och ett uppdrag att sortera sig själva efter fröets storlek, från mörkt till ljust, efter vilket som har flest färger eller efter hur många frön de finns i påsen.

. Den andra gruppen leker ”frö växa leken” Alla elever starta hoppkrupna till fröer på marken. De gör ”sten sax påse” den som vinner kommer till nästa utvecklingsnivå, eleven sträcker då ut ena benet som en grodd. Fortsätter att gör ”sten sax påse” med sina kamrater näst gång barnet vinner blir barnet ett skott nu sitter eleven på huk med händerna i hopp över huvudet. Nästa gång barnet vinner ”sten sax påse” blir skottet en liten planta som står på knäna. Vi fjärde gången eleven vinner ”sten sax påse” blir de slutligen till Super växten och står upp med händerna över huvudet. (läraren behöver gå in och hjälpa de eleverna som inte kommer i gång med att göra ”sten sax påse”) Efter en stund byter grupperna lek med varandra.

 Gå sen in och gör frötavlor. Det finns många sorters frön som eleverna får bilda fina mönster med. De klistrar fröna på massonit plattor med hjälp av hobby lim

 

Lektion 3

Gör Ja/nej frågorna om fröer. De som tror att svaret är ja på frågan springer åt ett håll, de som tror att svaret är nej springer åt andra hållet.

 Avslappningssagan om fröet.

 Titta på hur det gått med era frön, ni planterade.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback