Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Familjen

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 mars 2018

Efter påsklovet kommer vi i SO:n börja med området "Familjen"

Syfte och upplägg

I det här arbetsområdet får eleverna arbeta med olika typer av familjer för att få förståelse för att familjer ser olika ut och att ingen familj är den andra lik. De får även läsa om könsroller och jämställdhet inom familjen för att uppmärksamma att många av våra värderingar och beteenden kommer från familjen där vi först fostras.

Vi kommer även ta upp olika sociala skyddsnät så som elevhälsa, BRIS och socialtjänst. Detta för att eleverna kan hamna i situationer där de behöver veta vilket stöd som finns och vart de kan vända sig. 

 

Centralt innehåll

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.​

Kunskapskrav

  • Ha kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Använda samhällsvetenskapliga begrepp.

Undersöka och se samband i elevnära samhällsfrågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback