Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 1

Vattnets kretslopp och dess olika former.

V Bodarna skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 april 2018

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former. Du kommer arbeta med vattnets kretslopp och göra enkla försök med vatten. Du kommer göra enkla lösningar och blandningar för att sedan arbeta med filtrering och avdunstning.

Syfte

Vi kommer att göra enkla undersökningar om vatten och dokumentera dessa på olika sätt.

Vi kommer också att läsa faktatexter om vatten, titta på tv-program och diskutera tillsammans.

Begrepp som du kommer att arbeta med är..

  • fast
  • flytande
  • gasform
  • avdunstning
  • kretslopp

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

  • utföra enkla undersökningar om vatten 
  • berätta om någon egenskap vattnet har utifrån dina iakttagelser
  • delta i samtal i grupp kring dina iakttagelser om vattnets egenskaper

Bedömning/dokumentation

Under arbetets gång kommer du kontinuerligt bedömas utifrån muntliga samtal och hur du dokumenterar. Jag iakttar hur du använder begreppen och hur du förklarar dem. Jag tittar på hur du deltar vid genomförandet av undersökningar. Du dokumenterar på ditt eget sätt genom bilder och enkla texter.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback