Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Planering - Skogar, sjöar och vattendrag på våren och sommaren åk 4

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Genom arbete i skolan, ute och på Universeum kommer eleverna lära sig mer om hur växter och djur växer och blomstrar i naturen.

Konkreta mål

Efter detta arbetsområde ska eleverna kunna:

* ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige

* Känna till namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter.

* veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.

* veta hur en fisk är uppbyggd.

* veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.

* ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

* namnen på några vanliga blommor.

* namnen på några fåglar i din närhet.

* förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.

* förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.

* berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Genom arbete i Koll på NO 4 kapitel 6 och 7, bingel, undersökningar ute och besök på Universeum (både tidigare och under tiden) och genom olika uppgifter. Även uppslagsverk som den virtuella floran och NE kommer att användas.

Såhär visar jag att jag kan

Genom lärloggsinlägg, olika presentationer och bingel.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback