Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Reading test

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

The students are going to start the reading project by practicing on different reading exercices. At the end of the project there will be a reading test.

The students are going to start the reading project by practicing on different reading exercicesAt the end of the project there will be a reading test.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Matriser i planeringen
Assessment critera
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback