Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Ljud

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Under några veckor kommer vi att arbeta med ljud i fysiken. Vad är ljud egentligen och hur uppstår det? Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Det här ska vi lära:

- Hur ljud uppstår.

- Hur ljud sprider sig.

- Hur vi hör.

- Vad som menas med höga och låga toner.

- Vad som menas med starka och svaga ljud.

 

 

 Så här ska vi arbeta:

 

- Vi kommer att arbeta med Gleerups digitala läromedel. Läsa texter tillsammans och enskilt.

- Vi kommer att genomföra olika enkla undersökningar utifrån en planering.

- Vi kommer att diskutera våra hypoteser och resultat i klassen.

- Vi kommer att arbeta med enskilda övningsuppgifter, både med och utan datorn.

- Vi kommer att titta på olika filmer och teveprogram och diskutera det vi lär oss av dem.

 

Så här får du visa:

- Genom att delta i diskussioner och andra gemensamma övningar (muntligt)

- Genom att redovisa dina resultat och din arbetsgång med olika experiment (skriftligt eller vid behov muntligt, på dator eller på papper).

- Genom ett skriftligt, alternativt muntligt prov när vi avslutar arbetsområdet.

 

Viktiga ord och begrepp:

svängning

molekyler

ljudvåg

vibration

förtätning

förtunning

trumhinna

nervceller

hög ton

låg ton

starkt ljud

svagt ljud

frekvens

decibel

hertz


Läroplanskopplingar

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback