Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Addition och subtraktion av större tal

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 mars 2018

I det här området ska du kunna använda addition och subtraktion när du möter större tal. Du ska även kunna avrunda och lösa flerstegs problem.

Mål för Kapitel 7: Addition och subtraktion

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

- räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

- tecknet för "ungefär lika med"

- använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlöning

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

addition

subtraktion

ungefär lika med

fyrsiffriga tal

fler - färre

 

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Senare kommer även en provräkning på det vi arbetat med i detta kapitel.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Addition/Subtraktion år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback