Skolbanken Logo
Skolbanken

Texter, böcker och författare

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Världen är full av texter! Argumenterande texter, informerande texter, texter som underhåller och texter som berör. Men vem har skrivit dem och varför? Några böcker är skrivna av kända kända författare och andra av okända författare. En del böcker har blivit film och en del filmer har i stället blivit till böcker.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • ord och begrepp som har med litteratur, texter och författare att göra.
 • reflektera över olika texter och dess likheter och skillnader.
 • olika sätt att redovisa på.
 • hur man kan låna E-böcker från biblioteket. 

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna på presentationer av författare och böcker.
 • välja en skönlitterär bok att läsa.
 • göra en presentation av boken du läst och dess författare.
 • jämföra olika texter, deras syfte och deras uppbyggnad
 • se den klassiska berättelsen om Djungelboken som film.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din förmåga att läsa olika texter
 • din förmåga att redovisa din valda bok för klassen
 • din förmåga att söka och använda information.
 • din förmåga att reflektera över olika texter och dess form.

Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

söka och värdera information från olika källor.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några barn- och ungdomsförfattare.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Texter, böcker och författare
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback