Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogiska planering årskurs kurdiska HT018 årskurs 7-9

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Från och med veckan 15- 23 kommer vi att fördjupa oss i kurdiska litteraturer samtidigt som vi utöka ordförrådet, grammatiska kunskaper och kompetent användning av språket i olika sammanhäng, som muntliga presentationer och skriftliga prosatexter.

 

Arets område:

Läsa & skriva &Tala

 

Mål med planering  och undervisning metod  :

 

  • Att läsa ett exempel av en sakprosa text och identifiera grundläggande struktur och kännetecken av denna skrivteknik.
  • Att skriva en sakprosa med korrekt struktur och ton, samt korrekt användning av grundläggande grammatik, interpunktion, ordföljd och stavregler.
  • Göra en muntlig presentation.
  •  Du ska även återkoppla texten till egna erfarenheter eller situationen i
  • Översätta svenska texter till kurdiska, och resonera kring likheter och skillnader mellan språket .

·       -Skrivning av en text efter en given struktur
-läsning av fakta texter och litteratur


·        Materiel:
-litterära verk: Vi ska lägga några i Google Klassrum
-Autentiskt material i form av faktatexter, webbsidor osv

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback