Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

VT 18 - Matematik -Algebra och ekvationer.

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2018

I följande arbetsområde kommer vi titta på obekanta saker som kan ha olika variablar.

Syfte:

- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

- Föra och följa matematiska resonemang.

- Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

-  Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

- Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

- Metoder för ekvationslösning.

 

 

  •  

    Begrepp

 

 

algebra                                           uttryck                                            förenkla uttryck

 

formel                                            mönster                                         artimetisk talföljd

 

likhet                                               ekvation                                        variabel

 

kvadreringsregler                      konjugatregel                              geometrisk talföljd

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Begrepp – hur du använder och visar förståelse för begreppen

 

Metoder – hur du visar säkerhet i dina metodval

 

Problemlösning – hur du med säkerhet gör kloka val av effektiva metoder för att lösa en frågeställning

 

Kommunikation – hur du kommunicera och redovisningar dina lösningar

 

Resonemang – hur du för resonemang med att använda begrepp och metoder för att styrka dina   resonemang

 

 Arbetsgång:

 

Lasses grupp

 

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

10

 

 

Läxa i läxhäftet ”ekvationer/uttryck”

3:1 Uttryck

 

11

3:1 Förenkling av parentesuttryck

3:2 Multiplikation med parentesuttryck

 

Arbetspass

Beting 3:1 och 3:2 klart

Läxa : ”två uppgifter”

12

3:3 Kvadreringsregler och konjugatregeln

Arbetspass

Beting 3:3 klart

Läxa – digitalt gleerupsportalen ”träna mera” dessa två regler

13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

14

LOV

3:4 och 3:5 Förenkla och beräkna värdet av uttryck

Formler

Läxa  ”Taxi!”

 

15

3:6 Mönster

3:7Problemlösning med ekvationer

Arbetspass

Beting 3:6 och 3:7 klart

Läxa ”Undersök summan”

 

16

3:8 Procent

 Arbetspass

(Övningsprov delas ut)

Beting 3:8 klart

Läxa : Plattorna”

Diagnos

 

17

Träna mer inför provet

Frågestund

PROV

 

18

Parprov

Utvärdering och bedömning

Utvärdering och bedömning

 Läxa ”klädrea”

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evas grupp

 

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

10

 

 

Läxa i läxhäftet ”ekvationer/uttryck”

3:1 Uttryck

 

11

3:1 Förenkling av parentesuttryck

3:2 Multiplikation med parentesuttryck

 

Arbetspass

Beting 3:1 och 3:2 klart

Läxa : ”Förtest”

12

2:6 (häftet) Lösa ekvationer

 

Arbetspass

Beting 2:6 klart

Läxa – ”ekvationer”

13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

14

LOV

2:4 (häftet) Formler

Läxa  ”ekvationer + formler”

 

15

2:5  (häftet) Mönster  

Arbetspass

Beting 2:4 och 2:5 klart

Läxa ”Undersök summan”

 

16

2:7 Problemlösning med ekvationer

 Arbetspass

(Övningsprov delas ut)

Beting 2:7 klart

Läxa : Plattorna”

Diagnos

 

17

Träna mer inför provet

Frågestund

PROV

 

18

Parprov

Utvärdering och bedömning

Utvärdering och bedömning

 

 

 

Läxa ”klädrea”

 

 

 

  •  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
VT 18 -Matematik - Algebra och ekvationer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback