Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 5

Engaging Readers

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 8 april 2018

Vad händer om du hade djurtänder / hår / fötter / öron? Av Sandra Markle, illustrerad av Howard McWilliam Eleven får flera möjligheter att läsa samt läsa om texter. Eleverna kommer att titta noga på texter för att fördjupa sin förståelse. Läsa och skriva är inbördes sammankopplade. Eleven kommer att delta i att turas om ”dela pennan” för att skriva deras idéer om texten.

Syfte

Syfte (Lgr11): 

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Centralt innehåll (Lgr11): 

 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen. 
 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
   
 

Viktiga begrepp

 • Mening - Sentence
 • Punkt - Full stop
 • Frågetecken - Question mark
 • Ordavstånd - Spacing between words
 • Författarens syfte - Author's purpose
 • Viktiga detaljer - Key details
 • Textfunktioner - Text features
 • Åsikt - Opinion

Konkretisering av målen

Eleven kommer att delta i diskussioner om författarens syfte, nyckeltal, textfunktioner och åsikter.

 

Eleven svarar på texten med illustrationer, enkla ord, hela meningar eller stycken, beroende på elevens förmåga.

Arbetssätt

Diskussioner

 

 • Eleven kommer att delta i en diskussion om författarens syfte. Vill författaren övertala, informera eller underhålla oss?
 • Eleven kommer att diskutera viktiga detaljer från texten. Vad? Var? Varför? Vem? När? Hur?
 • Eleven kommer att titta noggrant på textfunktioner, märka bilder för att berätta om ämnet.
 • Eleven kommer att diskutera författaren yttrande och varför de känner så.

 

Skrivning

 

 • Eleven kan börja med att presentera illustrationer för att uttrycka sig som de svarar på texten.
 • Eleven kommer att arbeta stegvis med att skriva enkla ord, att lära sig strukturen av en mening, stora bokstäver, ordavstånd och skiljetecken.
 • Äldre elever kommer att lära sammanfatta en text och läraren ska modellera processen.

Elev Inflytande

Dessa faktatexter böcker är mycket engagerande och eleven får möjlighet att diskutera och skriva om:

 

 • Många olika djur och deras tänder, hår, öron och fötter.
 • Deras åsikter relaterade till ämnet.
 • Deras tankar och känslor.
 • Eventuell ytterligare information som de vill inkludera som är relaterad till ämnet.

Bedömning

 • Det finns inga prov, läraren kommer att guida eleverna genom hela processen.
 • Läraren kommer att utvärdera om eleven har varit aktiv i diskussioner och har fördjupat sin förståelse av texten.
 • Läraren kommer att titta noga på elevens arbete och diskutera deras utveckling med dem. Vad var det att de kunde göra i början av terminen? Vad har de lärt sig? Vad kan de tänka på inför nästa år?

Slutredovisning

Eleven kommer att behöva lämna in sitt skriftliga arbete.

Tid

Max 10 veckor.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback