Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska, Religionskunskap, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 1

Efter döden

Flygelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Frågor om vad som händer när vi dör är svåra att svara på. Därför är det viktigt att prata om dina tankar och sätta ord på dem. Du kommer att få höra om olika religioners olika sätt att se på livet efter döden.

Mål för elev:

Du utökar din förmåga att uttrycka och formulera dig i skrift och bild.

Du tränar din förmåga att resonera och analysera kring livsfrågor.

Du ska få lära dig:

Du får veta vad som händer med kroppen när den dör.

Du får veta hur olika religioner ser på livet efter döden.

Innehåll:

Döden är en del av livet. Men väldigt svår att förstå. Eftersom alla förr eller senare är med om att en människa eller ett djur i vår närhet dör är det viktigt att prata om vad vi vet och vad vi tror på.

Genomförande:

Du börjar med att skriva ner och rita till dina tankar om livet efter döden.

Vi gör gemensam  tankekarta och diskuterar utifrån den.

Du kommer att få se avsnitt från svt play.

Du lyssnar till olika skönlitterära berättelser om ämnet.

Du avslutar med att göra om den första övningen och visar  din utökade förmåga att uttrycka dig.

Bedömning:

Jämföra innehållet i text och bild-uppgiften i början med samma uppgift i slutet. 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback