Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Life in Britain

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Under detta arbetsområde kommer ni att få lära er mer om Skottland, England, Wales och Nordirland. Ni delas in i fyra grupper och planerar, förbereder och genomför en muntlig presentation om "ert land".

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Under detta arbetsområde kommer ni att få lära er mer om Storbritannien. Vi inleder med att gemensamt läsa en text: Four countries – One kingdom. Därefter kommer ni att få göra ett grupparbete som ni sedan redovisar muntligt i klassen.
Parallellt med detta kommer vi att jobba med grammatik, närmare bestämt verb. Ni kommer att få oregelbundna verb i läxa och ni tränar på att använda presens och preteritum.

 

 Veckoplanering (med reservation för vissa förändringar)

 

Week

Monday

Friday

14

 

 

 

Grammar: Regular and irregular verbs
The past tense
Grammar exercises

15

Text: Four countries – one kingdom

 

Plan your project

 

Homework: 15 verbs (be-feel)

 

Work with your project

16

The present tense
Grammar exercises

 

Work with your project

 

Homework: 15 verbs (fight-loose)

 

 

Work with your project

 

17

 

Hörförståelse 

 

Finish project

Homework: 15 verbs (make-sing)

 

Prepare presentation (rehearse)

 

18

 

 

 

1:a  maj

 

Homework: 15 verbs (sit-write)

 

Presentations

 

19

 

 

 

Evaluation

 

 

 Kristi Himmelfärd

 

 

Bedömning – Så här visar du dina förmågor:

Bedömningen sker löpande under lektionstid och vid redovisningstillfället. Du visar de olika förmågorna på följande sätt:

  • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
    Ni kommer under arbetsområdet att få göra ett hörförståelsetest som bedöms. Ni lyssnar på era klasskamraters redovisningar och visar att ni förstår genom att kommentera innehållet och svara på frågor. Ni väljer olika texter och använder valda delar av  innehållet i er egen presentation.
  • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
    I presentationen bedömer jag din förmåga att formulera dig med ditt eget språk. Jag tittar på hur tydligt du pratar (uttal, talhastighet, artikulation etc)   och hur språkligt säker du är (grammatik, meningsbyggnad, ordförråd etc.)
  • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 
    Du visar i redovisningen att du har lärt dig om "ditt land" .

Utvärdering

Ni utvärderar skriftligt efter arbetsområdets slut. 
Jag fyller i matrisen.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska
Uppgifter
Grupparbete

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback