Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 1

Våren

Oskarskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Hur märker man att det är vår? Varför ser vi nyckelpigor på våren men inte på hösten? Vad behöver ett frö för att kunna gro?

Vad du ska lära dig:

Du ska med ett undersökande arbetssätt få lära dig vad som händer i naturen på våren. 

Hur du ska arbeta med arbetsområdet:

Du ska få vara ute och studera blommor och insekter i din närmiljö. Du kommer få ta del av film och faktatexter om våren, djur och vårblommor. Du ska få diskutera vårtecken och göra en faktatext. Du kommer få måla och skapa. Du kommer få sjunga vårsånger och träna på månaderna. Du kommer få så och undersöka vad ett frö behöver för att gro. 

Vad som kommer att bedömas:

-Du ska känna till några vårtecken 

-Du ska kunna känna igen och namnge en vårblomma 

-Du ska veta några fakta om djur som kommer fram på våren 

-Du ska veta vilka som är våra vårmånader 

-Du ska känna till vad ett frö behöver för att gro


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback