Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vilda djur i Sverige

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 april 2018

Finns det lejon och tigrar i den svenska naturen? Vilka djur bor i våra skogar? Hur ser de ut? Vad äter de? Låt oss få upptäcka detta tillsammans!

Mål och syfte med arbetsområdet

Tillsammans kommer vi att lära oss om svenska vilda djur. Vi kommer bland annat att lära oss om hur djuren lever, vad de äter och i vilken miljö djuren lever i. 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna

Läsa faktatexter

Se faktafilmer

Skriva egna faktatexter

Samtala och diskutera

Rita, måla och återberätta

Du ska redovisa ett av dina djur muntligt 

Kunskapskrav (målen i åk 3)


Du ska läsa och skriva om 4-5 olika djur.

Du ska muntligt redovisa ett av djuren för någon annan.

Du ska känna till fakta om minst 5 olika djur som du arbetat med.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

  • kan läsa faktatexter
  • kan skriva egna faktatexter 
  • kan namnet och några fakta om 4-5 av våra vilda svenska djur

Du visar detta genom att:

Skriva, läsa, berätta, vara aktiv i samtal samt genom att rita och måla om dina djur.

 
 

 


Läroplanskopplingar

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback