Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntlig presentation

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Du ska göra en muntlig presentation där du berättar om något du är intresserad av.

Syfte

Syfte med undervisningen är att eleverna ska:

 

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

  • Öva att tala inför andra i form av en muntlig redovisning.
  • Sträva efter att tala tydligt och fritt (med stödord vid behov).
  • Förstärka sin redovisning med hjälp av tex Google presentationer.

Undervisning

Vi kommer att prata om hur man talar inför en klass. Vad är viktigt att tänka på? Hur viktigt är det att vara väl förberedd? Ni kommer att få förbereda er för att presentera ett valfritt ämne inför klassen. Presentationerna kommer vi att göra i halvklass.

Bedömning

Vid bedömningen av era presentationer tittar vi på följande:

  • Struktur på redovisningen (röd tråd).
  • Förberedelse (hur väl du förberett din redovisning).
  • Din förmåga att tydligt framföra ditt arbetes innehåll inför åhörare (tydlighet, ögonkontakt, inlevelse m m).
  • Hjälpmedel (används hjälpmedel för att göra redovisningen tydligare och mer intressant).

 

    All bedömning sker i matriserna nedan.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser i planeringen
Muntligt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback