Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Ämnen omkring oss.

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 april 2018

Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Syfte

  • Du ska veta om ämnen som finns runt omkring oss.
  • Du ska kunna ge en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämne.
  • Du ska kunna förstå att grundämnen ingår i olika kretslopp och känna till kolets kretslopp.
  • Du ska kunna veta hur viktigt metaller är för oss och vad vi använder dem till.
  • Du ska kunna få en överblick över förloppet från brytning av malm och beskriva processen.
  • Du ska kunna förstå att människans handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning.

 

Kunskapsmål

 

  • Du ska kunna använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  • Du ska kunna ha goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper samt andra kemiska sammanhang. Du ska kunna visa det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

 

Språkmål - begrepp
Atom, atomkärna, elektron, proton, neutron, grundämne, kemisk
förening, molekyl, kolets kretslopp, bergart, metaller, ädelmetaller, 
legering, mineral, malm, masugn och anrikas.
 
Bedömning - prov
Exit ticket
Skriftlig bedömning, onsdag v.16
 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnen omkring oss.
Uppgifter
Kolets kretslopp
Grundämnen och kemiska föreningar
Periodiska systemet
1. Att få fram metaller ur berget.
2. Att få fram metaller ur berget

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback