Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Formula åk.4. Kap.6 "skala och mönster"

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 april 2018

Kapitel 6: Skala och mönster

Målet med arbetsområdet är att utveckla din:

Problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

Resonemangsförmåga

 • beskriver hur jag löser matematiska problem
 • förklarar varför resultatet är rimligt med hjälp av fakta
 • ger förslag på olika sätt att lösa problem
 • ställer matematiska frågor
 • diskuterar matematik  

Begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp, t.ex: addera, multiplicera, dividera
 • beskriver begreppen på olika sätt, med hjälp av bilder, förklaringar, uträkningar
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop, t.ex multiplikation och addition, multiplikation och division

Metodförmåga

 • väljer och använder lämplig metod i beräkningar och uppgifter

Kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

 

Innehåll

Kap. 6 "Skala och mönster"

Du kommer att få lära dig mer om följande:

 • Använda skala
 • Se samband mellan skala och storlek
 • Använda skala och mönster på figurer
 • Motivera val av strategier vid problemlösning
 • Rita egna figurer i olika skalor

Centrala begrepp

Skala, sträcka, förminska, förstora, mönster, längd, enheter (mm, cm, dm, m), bredd, längd, area

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matris kapitel 6: Skala och mönster
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback