Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Alla årskurser

Un viaje - en resa

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2018

Has hecho un viaje. Dónde has viajado? Escribe un email a un amigo y cuenta como ha sido tu viaje.

Förbered dig för en kort resa

I detta området kommer du att lära dig att berätta om en resa du har gjort.

Vi kommer att repetera ord och fraser om mat, kläder, väder, geografi och reseprylar. Vi kommer att arbeta med tempus-formen perfekt, samt repetera presens. 

Det här är punkterna vi jobbar kring:

 •      Var du har varit. 
 •      När du har varit där. (Våren, hösten, månad?)
 •      Vilka du har åkt med.
 •      Beskriv din valda plats med geografiord (stad, berg, norr, söder mm.) 
 •      Hur du har åkt dit. (buss, tåg, flyg mm) Hur lång tid har resan tagit?
 •      Hur har vädret varit? (klimat, temperatur, regn, snö etc.)
 •      Vad har du gjort där. (cykla, gå på spa, shoppa mm)
 •      Vad har du köpt under resan.
 •      Övrig valfri information om platsen eller resan.

 

Uppgiften är både en gemensam och individuell uppgift. Såhär ser uppgiften ut:

 1. Skriva text. Ni skriver er text. Ni lämnar texten in på classroom.
 2. Kamratrespons. Ni kommer bli tilldelad en text från en annan elev. Ni korrekturläser och rättar samt kommer med synpunkter. Lämna tillbaka texten. 
 3. Korrigering av text. Ni ändrar i er text utifrån den respons ni fått. 
 4. Muntlig presentation. Ni kommer att förbereda en muntlig presentation i google presentationer bilder och (om man behöver) några få stödord. Ni kommer sedan hålla presentationen i klassen.
 5. Individuell uppgift. Under en lektion kommer ni få skriva en individuell text där ni skriver om er resa utifrån några frågor. 

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven:

 

 • Förmåga att utrycka sig i skrift
 • Förmåga att uttrycka sig muntligt
 • Förmåga att förbättra framställningar
 • Förmåga att bearbeta och använda sig av relevant material

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen
Un viaje
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback