Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Vi ska lära oss om Vasatiden och stormaktstiden, ca 1500-1700. Vi ska lära oss om hur folket levde, om hur olika kungar gjorde för att få makten i samhället. Vi ska också se hur den här tiden påverkar oss nu. Vad hände egentligen vid Stockholms blodbad? Varför åker vi Vasaloppet? Varför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni? Hur levde man på 1500-talet jämfört med idag? Det och många andra saker kommer du få reda på i detta arbetsområde. Innehåll Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas: Veta något om hur man levde på 1500-talet och vad som hände då. Känna till vad som hände vid Stockholms blodbad och händelserna som ledde framtill det. Veta vem Gustav Vasa var, hur han levde, regerade och hur han har påverkat vår historia. Kunna använda dig av din kunskaper om människors levnadsvillkor och värderingar då och jämföra med hur det är idag. Föra enkla resonemang kring orsaker till att samhället och människors levnadsvillkor har ändrats. Det här ska vi göra: Läsa själv och tillsammans ur tillsammans i Puls Historia 4-6 sid 106-131. Svara på instuderingsfrågor. Se och lyssna på olika program. Se film Sveriges Historia del 7- Vasatiden och Historiepoliserna. Diskutera. Avsluta med ett test om Vasatiden Så här kommer du att bedömas: Genom att visa dina kunskaper i ett skriftligt delprov/Vasatiden. Genom ditt engagemang under diskussioner. Hur du kan dra slutsatser och se samband förr och nu. Du ska kunna redovisa hur samhället förändrades under Vasatiden. Du ska kunna berätta om minst tre olika historiska personer och varför de var viktiga under Vasatiden. Du ska kunna förklara hur man skiljer på historia och historier. Du kan använda historiska begrepp som hör till Vasatiden i rätt sammanhang. Begrepp: Reformationen Belägra Protestant/katolik Inbördeskrig Uppror Självhushållning Plundra Fogde Klockupproret Dackefejden Eriksgata Landsfader Renässans Arvrike Statskassa Kronjuveler (riksregalier) Livegna Kopplingar till läroplanen - Historia Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation. Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. Syfte ● Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. ● Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Kunskapskrav ■ Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. ■ Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. ■ Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback