Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Jord år 1

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

Vad händer egentligen under våra fötter? Jo, växter gror, växter och djur lever och dör och massor av organismer arbetar dygnet runt med att bryta ned materialet. Under våren kommer vi lära oss ännu mer om jord. Vi kommer tillsammans göra en kompost, se hur rötter växer och få experimentera med innehållet i jord.

Vad ska jag arbeta med?

 • Undersökningar av jord.
 • Göra en kompost.
 • Plantera frön i olika jordar.

Hur ska jag arbeta?

 •  lyssna på muntlig genomgång av uppdraget
 • genomföra olika uppdrag 
 •  diskutera i gruppen om resultat
 • dokumentera uppdragen 

 

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

 • lyssna på genomgångar
 •  genomföra undersökningar
 • diskutera med mina klasskamrater
 • dokumentera mitt arbete
 • förstå och förklara hur maskar, jord, löv och kompost hänger ihop

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Jord år 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter