Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Statistik åk 7 vt 18

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 8 april 2018

Vi kommer att arbeta med tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar. Vi kommer att räkna ut hastighet,tid och sträcka. Avslutningsvis kommer vi att lära oss lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

  • Använda och analysera matematiska begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem

 

Kunskapsmål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 

  • Kunna räkna ut sträcka, tid och hastighet
  • Använda och beräkna medelvärde, median och typvärde
  • Tolka och använda olika typer av diagram för att beskriva samband

  • Undersöka och beskriva resultat med tabeller och diagram

Begrepp

Efter avslutat område ska du ha kunskap om dessa begrepp:

medelvärde, median, typvärde, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, tabell, kolumn, rad, vågrät axel, lodrätaxel, x-axel, y-axel,

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

  • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
  • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 

 

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Skriftligt prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback