Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema brand Raus förskola april 2018

Pysslingen Förskolor Raus Förskola, Pysslingen · Senast uppdaterad: 27 april 2018

Vi har en brandvecka på förskolan, ett tema då vi pratar med barnen om vad man gör om det börjar brinna . 

Vad jobbar vi med?

vi  startar ett brandprojekt, där vi jobbar med brand och 112. Barnen får kunskap i hur man gör om det börjar brinna och allt som är viktigt att kunna då.
En brandövning kommer att utföras och vi lär oss var vår uppsamlingsplats är. Vi kommer prata om hur övningen går till och vart man tar vägen när larmet går!

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Vi vill ge barnen en förberedelse på hur och vad man ska göra om det börjar brinna.

Vi tränar och går igenom en brandövning med utrymning på förskolan . Detta för att skapa en trygghet hos barnen så de vet hur det går till om det börjar brinna och brandlarmet går på. 

Hur kommer vi jobba med det?

med de små barnen startar vi veckan innan brandveckan och förbereder barnen genom att prata om brand , brandbil, eld och utrymning av förskolan. Detta för att ge barnen tid att ta till sig och hinna få reflektera se och förstå .

Detta kommer vi göra:

- vi läser en bok om brandmannen, samt halvan och brandbilen, vi har också halvan och brandbilen på QRkod så barnen kan lyssna på sagan när de själva önskar.

-vi tittar på hur brandbilen ser ut, den har en stege på taket och en slang....vi pratar om hur brandbilen låter, och varför.

-vi färglägger en brandbil, den är röd. 

- vi tittar i huset vart vi har nödutgångar, brandvarnare och brandsläckare.

- vad gör man om det börjar brinna, hur går det till när man utrymmer förskolan, var är vår samlingsplats.

- vart ringer man om det börjar brinna , 112. 

- vi tittar på en liten tecknad film om brandbilen. 

- barnen på Strandgrodan provar att göra en egen utrymning och samlas på uppsamlingsplatsen.

- vi gör en brandövning gemensamt med alla barn och pedagoger på förskolan. 

 

 

UTVÄRDERING 

HUR GICK DET? 

Det gick mycket bra. Vi såg att barnen kom ihåg mycket från förra gången då vi hade detta tema. Barnen tyckte det var spännande och roligt. 

Vi fick ett besök från brandstationen, det var spännande men det var mer riktat till lite större barnen och vi upplevde att våra små hade svårt att ta in den information och film de visade. För de små hade det räckt med att en brandman visade sina kläder och hjälm och pratade lite enkelt om hur man gör om det börjar brinna, samt om brandsläckare, nödutgång uppsamlingsplats ....de begrepp vi pratat med barnen om. 

VILKA FÖRMÅGOR HAR UTVECKLATS HOS BARNEN ?

Barnen har fått förståelse om vad man ska göra vid en brand och hur en brandövning går till. De har lärt sig olika begrepp och dess betydelse; Nödutgång, brandvarnare, brandsläckare, uppsamlingsplats, 112, de har använt skapande förmågor då vi färglagt olika bilder med anknytning till temat. Barnen har utvecklat och använt sin Fantasi kommunikation och samspel då de lekt brandmän , släckt bränder och åkt brandbil. 

 

VAD VISADE BARNEN INTRESSE FÖR  I AKTIVITETEN/ PROJEKTET?

Barnen visade stort intresse, de berättade att de hade brandsläckare hemma. De pekade och visade på brandvarnare och nödutgång så fort de såg på förskolan. De ville gärna leka med vår brandlåda och de lekte rollek . Även veckorna efter temat har barnen lekt brandmän och släckt bränder. 

 

VAD HAR VI SETT FÖR BEHOV ?

De små barnen har ett behov att upprepa  och lära under längre tid. Därför har vi startat temat veckan innan också denna gång . Då sen det gemensamma temat i hela huset startar så är våra små lite ,er förberedda .Det har skapat trygghet och lugn då våra små barn hunnit prova höra och också fått göra en egen utrymning. 

 

HUR SKA VI UTMANA  BARNEN VIDARE ? 

Vi har brandlådan kvar så de kan fortsätta leka och lära de olika begreppen. Vi fortsätter att prata om vad vi gjort så länge intresse finns. 

 

 

 

 

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter