Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bullen Barns inflytande 2017/2018

Saltkråkans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2018

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

 

Läroplansmål

Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

Planerade insatser

Barnens två stora intressen just nu är pärlplattor och rymden. De har pärlat nästan 200 pärlplattor och bestämt att det måste firas. De har gemensamt bestämt och önskat vad som skall finnas på festen och allt är nedskrivet på ett stort papper, nu ser vi fram emot att förverkliga denna fest och barnens planer tillsammans.

Rymden är det andra stora intresset som barnen är väldigt engagerade i, de hittar nya saker genom att leta fakta i böcker på datorn och ute i naturen. Vi undersöker, testar och lär oss tillsammans. Vart vi hamnar i rymden styr barnen och än så länge har det blivit, rymdskeppsbygge, lavalekar, vulkanexperient och planeter. Vi har även hittat spännande spår i vår närmiljö såsom sprickor i asfalten och stjärnorna på himlen.

Vi har även observerat ett stort intresse för fotografering och att använda Lärplattorna. Därför tänkte vi att de som vill ska få lov att ansvara för att dokumentera till bloggen en dag. Barnen får då jobba tillsammans ca 3 stycken och fotografera och skriva, och lägga in bilderna på bloggen.

I detta kommer även måltidspedagogiken in där vi arbetar med månadens grönsak och att barnen har rätt till sin egen smak, vi tillverkar grönsakerna på olika sätt och smakar och provar.  

Vi fortsätter vårt arbete med att uppmuntra barnen att hjälpa varandra, stötta varandra och viljan att lösa eventuella konflikter själva utan vuxenhjälp. 

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som jag tycker, jag vill, jag kan och jag vill inte...

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi vill se att barnen blir mer och mer självständiga i alla situationer i vardagen på förskolan. Både tillsammans med andra och själv. Att hjälpa barnen att se sin utveckling och att de kan! Genom lärloggarna vill vi synliggöra barnens utveckling.

Metodval

Vi vill utmana oss genom att säga ja i situationer som vi tänkt säga nej- vad hände?

Vi planerar också att filma situationer där både vi och barnen kan titta och prata om saker som händer.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback