Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utveckling och lärande2018BullenSmulan

Saltkråkans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Planerade insatser

Vi kommer ha aktiviteter med hjälp av HSR aktivitetskort och samtalspromenader. Vi kommer bevara och utveckla utomhusvistelsen både på gården och på promenader. Vi tillverkar egen playdoogh och slime istället för de färdiga som innehåller kemikalier. Vi kommer även plantera egen mat och plantor av olika slag.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi vil att barnen ska få utökad förståelse för vår miljö avseende kemikalie och giftfri förskola.

Metodval

Vi dokumenterar tillsammans med barnen på Unikum med hjälp av våra Ipads med filmer och bilder.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback