Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Jä Vt 18 Kristendom Re åk 8 Asv

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2018

Vem var han och varför är han så berömd? Var Jesus Guds son? Eller var han en vanlig människa? Vad är sant och vad är fantasi om allt som berättas om honom? Vilka är de kristna kyrkorna och vad skiljer dem åt?

Jä Vt-18 Kristendomens grunder Re åk 8 Asv

Mål för eleven

Du ska kunna 

- resonera kring frågan "Vem var/är Jesus?"

- förklara sambandet mellan judendom och kristendom,

- resonera om likheter och skillnader mellan olika kristna kyrkor,

- söka och bearbeta information om kristendom samt granska och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Genomförande

Under några veckor kring påsken arbetar vi med kristendomen. Fokus kommer att ligga på att söka information, granska och värdera källor. Du arbetar enskilt med att söka svar på frågor om Jesus som sammanställs till en text och lämnas in.

Därefter arbetar ni i par med att söka svar på frågor om de tre kristna kyrkorna. Ni redovisar i tvärgrupper, varje par ansvarar för en av kyrkorna. Ni lär varandra ,så att alla kan det grundläggande om katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

 

 Bedömning

Grund för bedömning är

- elevens sökande av information och värdering av källors trovärdighet och relevans,

- redovisning av grupparbete,

- deltagande i diskussioner och mindre förhör.

Innehåll

Religioner och andra livsåskådningar.

Religion och samhälle.

 

Kursplanemål

• analysera kristendomen samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

• söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kristendom.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback