Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Författare - muntlig presentation i grupp

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Ni ska i slumpade grupper söka fakta och presentera en av våra mest kända sago- och fantasyförfattare.

Inledning, presentation av område och syfte (mål):

Ni ska träna och utveckla era kunskaper i att göra en muntlig presentation eftersom att kunna tala väl och begripligt är viktigt i alla sammanhang.
I framtiden är det viktigt för er att i kontakt med andra människor kunna förmedla era tankar, åsikter och er kunskap.
Det är också viktigt att kunna anpassa ert språk beroende på vad ni pratar om och vem ni pratar med.

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är framförallt att ni kan samarbeta i grupp, förbereda och genomföra en muntlig redovisning men även om den fakta ni presenterar är adekvat för uppgiften samt om ni är källkritiska.
Dessutom bedöms kunskapen att kunna hantera verktyg för att göra en presentation mer levande, i det här fallet genom appen Keynote eller Google presentation.

Ni kommer också att få ge kamratrespons på era kamraters redovisningar, där jag bedömer hur ni ger den responsen. Er respons till kamraterna är anonym, för att lättare våga vara ärlig.

Undervisning

Uppgiften är att förbereda en muntlig presentation om en namngiven författare, där ni i grupp behöver dela ut uppgifter så det blir rättvist och förbereda er för redovisningen som görs via Keynote eller Google presentation.  Ni behöver välja ut bilder som passar in i sammanhanget och sedan placera in dem i ett bildspel där ni har med fakta om författaren, hens bakgrund, varför de började skriva, vilka böcker de är kända för och annat som kan vara intressant.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Gruppredovisning författare
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback