Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Faktatext om djur

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 7 april 2018

Skriv en faktatext om ett valfritt djur!

Vi börjar med att läsa färdiga faktatexter om olika djur för att lära oss hur strukturen i en faktatext ser ut. Därefter skriver vi en faktatext om älgen efter en färdig tankekarta där vi tränar på att använda rubriker och underrubriker samt skriva faktatexter med egna ord utifrån färdiga stödord. Därefter väljer vi ett eget djur att skriva om. Vi börjar med att göra en tankekarta. Därefter skriver vi vår faktatext. Texten lämnas in för kamratbedömning och respons från läraren. Utifrån responsen skriver vi ett sista utkast som vi lämnar in för bedömning.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback