Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

1

Natur och svenska vilda djur

Sandersdalsskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Under våren kommer vi att ge oss ut i naturen och lära oss om våra svenska vilda djur, olika växter, träd och svampar som finns i vår närmiljö. Inomhus fortsätter vi att skriva egna faktatexter, se på filmer och fördjupa våra kunskaper.

Du kommer att lära dig om:

Växter, träd och dess olika delar

Blommor och dess olika delar

Insekter och spindeldjur

Däggdjur, kräldjur, groddjur och fåglar.

Sortering och gruppering av olika djur och växter.

Artbestämning och livscykler.

 

Vi lär oss genom:

Att gå ut i naturen och göra fältstudier.

Söka och läsa fakta samt skriva egna enkla faktatexter om djur.

Se på film.

Samtala och diskutera.

Måla och analysera bilder av växter, natur och djur.

 

Du kommer att bedömas genom:

Se matris.


Läroplanskopplingar

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Natur och svenska vilda djur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter