Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogiska Planering på Somaliska 1-3 V 13- V 24,VT 17/18

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 9 maj 2018

Undervisningen är utformad att utveckla eleverna sina kunskaper i och om sitt modersmål och den ges möjlighet att utveckla sitt tal och skriftspråk.

Arbetsområde

Tala och Lyssna ,samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 
Undervisning  går vi igenom :

 • högläsning
 • Presentation
 • tolka bild
 • göra intervju med varandra.

Eleven har uppnått målen när...

 •  att du kan åter berätta sagan med egna ord.
 • Att eleven eleven kan tolka bilden till en kort saga.
 • Att du kan presentera dig själv.
 • Att du kan våga kumminicera med andra.

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 1. Du ska kunna säga vad du tycker i tal
 2. Du ska kunna kommunicera med olika mottagare
 3. Du ska kunna återberätta vardagliga händelser eller upplevelser.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Muntligt berättande för olika mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback