Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

De abrahamitiska religionerna

Norgårdenskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 8 april 2018

Judendomen, kristendomen och islam kallas ibland för de abrahamitiska religionerna och anhängarna för Abrahams barn. Gemensamt för dessa religioner är inte bara Abraham utan att man tror på en enda Gud som griper in i människors liv. Staden Hebron på Västbanken i Israel och Palestina kallas Abrahams stad och är helig för både judar och muslimer. Det sägs att Abraham är begravd under Ibrahimmoskén i staden.

Syfte och undervisning.

Du kommer under de kommande veckorna utöka dina kunskaper om judendom, kristendom och islam. Du kommer arbeta med att se likheter och skillnader mellan religionerna.

Undervisning: genomgångar, filmer, diskussioner, eget arbete. Vi kommer att utgå främst ifrån texterna och arbetsmaterialet som finns på Gleerups portal. Vi kommer att jobba utifrån frågeställningarna; Är skillnaderna större än likheterna mellan de tre syskonreligionerna, eller är det tvärtom?  Vilka likheter och skillnader finns det? Ge exempel som visar att de här tre religionerna är släkt med varandra, vilka samband ser du? Vilka skillnader upptäcker du?  Reflektera och dra slutsatser!

Bedömning: arbete på lektionerna, diskussioner och ett skriftligt prov den 1:e juni.

Centralt innehåll (mål)

Efter avslutat arbetsområdet är målet att eleverna har visat förståelse kring följande:


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav RELIGION.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback