Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Nyandlighet, sekter och andra religiösa inriktningar

Norgårdenskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 8 april 2018

Under det senaste århundradet har Sverige sekulariserats, dvs religionen har minskat i betydelse. Många människor söker andra sanningar, vissa fortfarande i religion, andra i icke-religiösa livsåskådningar. Det är detta vi ska fördjupa oss i inom arbetsområdet.

Ni kommer gruppvis göra en kort fördjupning kring en sekt eller nyandlig rörelse detta redovisas genom en plansch med information om den specifika sekten/nyandliga rörelsen.

Jag kommer hålla föreläsning kring nyandliga rörelser, sekter och viktiga begrepp, vi kommer att utgå ifrån materialet på Gleerups portal; https://gleerupsportal.se/laromedel/religion-7-9/article/28f55f67-51c0-419e-b184-51d52bb3e36b

Arbetsområdet kommer avslutas med ett skriftligt prov den 30/5.


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser i planeringen
Nyandlighet, sekter och andra religiösa inriktningar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter