Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Årets mest inflytelserika personer v.15-20

Hålabäcksskolan B, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 9 april 2018

The Time Magazine publicerar varje år en lista över årets mest inflytelserika personer. Er uppgift är att presentera en liknande lista, fast sett med svenska tonåringars ögon. 10 personer skall ingå i listan och presenteras med text och bild. Det skall helst framgå tydligt varför ni valt att ha med personerna. Vid muntliga presentationer kommer ni att få ta del av varandras listor och få möjlighet att ställa frågor till varandra.

Omfattning

Ni kommer att få fyra lektionstillfällen på er att arbeta med uppgiften (läsa och skriva). Sedan skall listorna lämnas in på Unikum som engelska  uppgift under fliken "The 10 most influential people in the World" . Sedan får ni 2 lektioner för att gå igenom de muntliga presentationerna tillsammans.

Lektion 1 : Läs om minst 10 olika mest inflytelserika personer på http://time.com/collection/2016-time-100/pioneers/ och börja att välja vilka andra skulle kunna ingå i eran lista (kandidaterna)

Lektion 2: Läs mer info om vilka de är. Varför och vad har dina kandidater gjort för att hamna i din lista.

Lektion 3:  Börja att skriva med egna ord om dina valda personer. Bilderna på dem ska framgå i dokumentet.

Lektion 4: Skriv klart din presentation och lämna in den på Unikum som uppgift.

Lektion 5-6 De muntliga presentationer pågår.

 

Koppling till läroplanen

Genom att läsa om Time Magazines kandidater, prata parvis om vilka personer ni tycker varit mest inflytelserika, argumentera med varandra om vilka som skall hamna på er lista, presentera hur ni har tänkt i muntlig och skriftlig form och svara på kamraternas frågor kommer ni i kontakt med följande punkter som är tagna ur det centrala innehållet i engelska 7-9:


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Årets mest inflytelserika personer
Uppgifter
The 5 most influential people in the world

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback