Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Lagspel utomhus (Lacrosse och Ultimate)

Tomtbergaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Vi kommer att jobba med teknik, speluppfattning och rörelse i spel. Träna på att passa och fånga med respektive redskap. Vi tränar att få spelet att nå sitt syfte.

 

Arbetsprocess och lektionstid

Under lektionerna får ni möjlighet att träna och visa era färdigheter i de olika lagspelen, d.v.s. ultimate och La crosse. Vi kommer att gå igenom regler, teknik, spelförståelse och rörelseförmåga. så att du förstår hur du ska agera i spelet.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen
Ultimate och La crosse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback