Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

FN mot ett hållbart samhälle

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 april 2018

FN beslutade om att De globala målen och Agenda 2030, 2015. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. FN behöver er expertis för att få fart på utvecklingen i ett antal länder i världen så att målen kan nås 2030.

 

FN-uppdraget, att nå ett hållbart samhälle

 

FN beslutade om att De globala målen och Agenda 2030, 2015. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 

FN behöver er expertis för att få fart på utvecklingen i ett antal länder i världen så att målen kan nås 2030.

 

Uppgiften

 

 • Ni behöver lokalisera två problem som ert land har för att komma närmre ett hållbart samhälle.

 • Ni skall presentera lösningar på problemen. I er presentation skall både positiva och negativa följder presenteras.

 • Ni presenterar era lösningar i ett tal på max 5 min

 • Nedanstående punkter ska redovisas på classroom tillsammans med den skriftliga inlämningen av problem och lösningar. Se separat kopia.

 

Arbetsgång

 

 1. Använd er av Globalis.se och UI.se – landguiden

 2. Läs in er på ert land

 3. Titta extra noga på fakta kring

   

 

 • Mat från mark och vatten

 • Naturresurser

 • Tillgång till rent vatten

 • Befolkningstäthet

 

 • Befolkningspyramiden

 • Förväntad levnadsålder

 • Läs – och skrivkunnighet

 • Samhälle och politik

 

 

 

 

Kunskapskrav:

 

Kunskapskrav:

 

Samspel människa, samhälle & natur

 

E

 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 

 

 

Klimatförändringar & deras konsekvenser

 

E

 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 

Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar

 

E

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback