Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Ett eget parti/partiprogram

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Ni ska få skapa och presentera ett eget parti/partiprogram med hjälp av Power Point

När vi är klara ska du ha kunskap om, visa förståelse och färdigheter vad gäller

 • Du skall veta hur Sverige styrs.
 • Du skall veta vad ett parti är och vad de har för funktion.
 • Du skall veta hur ett val går till.
 • Visa att du kan genomföra och planera en förståelig redovisning/presentation med hjälp av Power point. 

Begrepp

 • Parti
 • Val
 • Riksdag/regering
 • Partiprogram
 • Debatt

Undervisning

Du kommer att:

 • Skapa ett parti och ett enkelt partiprogram med hjälp av Power Point.
 • Presentera detta för klassen.
 • Titta på serier i ämnet.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback