Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Växterna åk 4 Rösegård -Vt18

Rösegårdsskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Biologi - läran om det levande. Organismer har liv, de består av celler. Växterna med eller utan blommor. Fröväxter. Sporväxter. Växternas stamträd.

1. Växterna

Vi studerar celler, enkla organismer och indelning av organismer. Vem var Carl von Linné?

Känner du till vad Allemansrätten är?  Ekosystem i närmiljön och några arter som lever där.

Vi ska plocka blommor och göra undersökningar av växter. Känna till några vanliga växtfamiljer.

 Lära sig namnen på fem vanliga träd och kunna skillja dem åt

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi läser och arbetar med texten i Boken om biologi

lär oss nya uttryck och begrepp

Vi läser om betydande venskapsmän/kvinnor i arbetsområdet.

 skriver egen faktatext- cirkelmodellen.

Vi ser film och söker även fakta på nätet.

Redovisningar om egna valda växter i slutet på arbetsområdet

Vi sår och studerar växters livscykel.

 

5. Bedömning

-Ha kännedom om kända och betydande vetenskapsmän/kvinnor- växriket

-Känna till och kunna redogöra för en växt livscykel

-Känna till och kunan förklarara begrepp : bilogi, levande, organ,,art, biologisk mångfald, hållbar utveckling, ekosystem

fotosynteesen.

-Känna till växterns delar och kunna redogöra för växtens livscykel.

 

6. Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Matriser i planeringen
Rösegård Biologi år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback